VTC1 Kênh thời sự - chính trị tổng hợp

VTC1 là kênh truyền hình giải trí tổng hợp