VTC1 Kênh thời sự - Chính trị - Tổng hợp

VTC1 là kênh truyền hình giải trí tổng hợp